За CNC машина за сечење на пламен машини, разумен дневно одржување мерки можат ефикасно да се спречи и да се намали веројатноста за неуспех на CNC пламен машина за сечење.

Прво на сите, многу е важно да се утврдат работните процедури, грешки и датотеки за одржување за конкретните перформанси и обработка на предметите на секоја од нив ЦПУ машина за сечење на пламен. Вклучува содржини за одржување и интервали за одржување на функционални уреди и компоненти.

Второ, воздухот во општата работилница содржи маслена магла, прашина, па дури и метален прав. Откако ќе падне на печатеното коло или електронски уред во машинскиот систем за сечење на пламен, лесно е да се предизвикаат компоненти. Отпорот на изолацијата се намалува, па дури и компонентите и печатените кола се оштетени. Затоа, освен ако е неопходно да се направат неопходните прилагодувања и поправки, генерално не е дозволено повремено да се отвора вратата и не смее да се отвори вратата за време на употребата.

Покрај тоа, од време на време треба да се следи мрежниот напон на машинскиот систем за сечење на пламен. Откако ќе се утврди дека е надминат нормалниот работен напон, системот нема да работи правилно, па дури и внатрешните електронски компоненти на ЦПУ системот ќе бидат оштетени. Затоа, во случај кога опремата нема автоматско откривање и заштита, дистрибутивниот систем треба да има лице одговорно за следење и да се обиде да ја подобри стабилноста на дистрибутивниот систем.

Се разбира, многу е важно машината за сечење на пламен со CNC да користи серво погон за еднонасочна струја и серво погон со DC вретено. Неопходно е да се извади четката од DC моторот за да се избегне корозија на површината на коммутаторот поради хемиска корозија. Оштетување на перформансите, што резултира со оштетување на целиот мотор. Ова е многу сериозна и склона.